Advokater fra Arabiske land. Arabiske advokater online.


Oversikt på oppsigelse under avtalen av partene


Når oppsigelse av ansatte henhold til avtalen mellom partene, er det viktig å følge prosedyren for oppsigelseBrudd kan føre til gjenåpning av sysselsetting og til å betale lønn i mengden av gjennomsnittlig lønn for tvunget fravær. når du melder sysselsetting avtalen i henhold til avtalen mellom partene, er det ikke viktig hvem som var initiativtaker. Oppsigelse kan være initiert både av arbeidstaker og arbeidsgiver partene kan ensidig nekte fra oppsigelse under avtalen av partene i saken de har allerede blitt enige om at og signert aktuelle dokumenter. Imidlertid, ansatt kan gjøre det, hvis ved tidspunktet for oppsigelse partene ikke er enige om erstatningsbeløpet er det ulovlig å tvinge ansatte til å avslutte arbeidsforholdet avtalen. Det er imidlertid ikke mislighold hvis arbeidsgiver gir ansatt valget mellom å forlate selskapet under hans personlig eller i henhold til avtale mellom partene. Når som bistår kunder i å lykkes med å implementere sine prosjekter, som vi alltid gjør vårt ytterste for å lytte oppmerksomt til dem og være proaktiv. De fleste av våre kunder er internasjonale selskaper, og vi har lykkes i å kombinere en global tilnærming med informasjon om å gjøre forretninger i Russland. Den høye kvaliteten på vårt arbeid er vist med anbefalinger og gjentatte forespørsler fra våre kunder.